Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu

De publicatie “Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu” is een gids om het veelzijdige landschap van de nieuwe muziek te verkennen, met het volle besef dat geen enkele wandelroute de volledige omgeving kan laten zien. Dit boek combineert een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en hun muziekhistorische wortels met een thematische dwarsdoorsnede van begrippen zoals tijd en ruimte, multimedia en de rol van het internet. MATRIX biedt nu ook een navorming uit, met deze publicatie als houvast.

Lees meer

Start to Listen

Je hoeft alleen maar… actief! te luisteren. Start to Listen is een online toolbox rond luistervaardigheid.

Lees meer

Grafische partituren

Van lijnen, bollen, kleuren en tekeningen, tot zelf gecreëerde tekens en symbolen … Door de eeuwen heen werden talloze manieren bedacht om muziek te noteren. De grafische partituurnotatie is er één van!

Lees meer

Musica Futurista

Voor leerkrachten, jeugdwerkers, programmatoren of docenten die actief aan de slag willen gaan met experimentele instrumentenbouw.

Lees meer