Grafische partituren

Bij het woord ‘partituur’ denken we meteen aan de vertrouwde bolletjes-met-vlagjes op vijf keurige lijnen. Die manier om muziek te noteren is zo ingeburgerd dat we bijna zouden vergeten dat dat systeem niet altijd bestaan heeft. Meer zelfs: er bestaan nog tal van andere manieren om muziek te noteren. Van kleurige kronkellijnen over tekeningen in stripverhaalstijl tot zelf ontworpen pictogrammen, het kan allemaal. In deze navorming ontdekken we wat componisten in de 20ste en 21ste eeuw zoal inspireerde om zulke grafische partituren te ontwerpen. Van daaruit bekijken we welke educatieve mogelijkheden dit soort partituren biedt. We gaan uiteraard ook zélf creatief aan de slag!

Wasdraad grafische partituren

Doelgroep: muziekleerkrachten (DKO en dagonderwijs), leerkrachten lager onderwijs, lerarenopleidingen
Deelnemers: minimum 4, maximum 8
Duur: minimum 2 uur

MATRIX biedt ook een workshop aan rond Grafische partituren