In gesprek met

Simon De Rijcke in gesprek met componisten uit Vlaanderen

Tussen 2004 en 2018 interviewde Simon De Rijcke voor het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn enkele tientallen componisten uit Vlaanderen. De reeks omspant bijna drie generaties: de jongste geïnterviewde in het rijtje was Luc Brewaeys (1959-2015), de oudste August Verbesselt (1919-2012).

De interviews worden hier gebundeld en geredigeerd uitgegeven. Ze bieden een kleurrijk perspectief op een bewogen (muziek)historische periode, van de late jaren 1930 over de oorlogsjaren heen tot het prille begin van dit millennium. Doorheen die verhalen worden verbanden tussen verschillende generaties zichtbaar en krijgt de lezer een uniek en persoonlijk inzicht – een blik van op de eerste rij, zeg maar – in de gebeurtenissen, concerten, lessen, vriendschappen en toevalligheden, die mee bepalend geweest zijn voor de nieuwe muziek in ons land.

Yves Knockaert schreef een inleidend essay waarin hij de belangrijkste dwarslijnen die uit de interviews naar boven komen uitlicht en becommentarieert. Verder bevat het boek een alfabetische lijst van Belgische componisten die in het boek vermeld worden, en een namenregister om snel de weg te vinden naar belangrijke figuren uit het muziekleven in Vlaanderen. Naar aanleiding van deze uitgave schreef musicologe Lieselotte Bijnens voor Kunstenpunt ook een reflectie op de beperkte aanwezigheid van vrouwelijke componisten binnen de besproken generaties, die we samen met het boek aanbieden.

Bij het boek hoort ook een uitgebreide luisterlijst met de verzamelde online opnames van quasi alle vermelde componisten.

Errata

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg werd voorbereid, slopen er toch nog enkele onnauwkeurigheden in de gedrukte versie. Hieronder geven we een overzichtje van de door ons gekende foutjes. Zelf nog iets opgemerkt? Geef ons zeker een seintje!

p. 339, tweede vraag: “Voor haar huwelijk werkte ze als apotheekassistente bij een apotheker waar ze ook voor de kinderen zorgde.”

p. 340, tweede vraag: “bij Roland Coryn en France Springuel

p. 342, tweede vraag: “... ongeveer 300 werken gecreëerd

p. 343, tweede vraag: “... de titel van mijn doctoraat

Colofon

Interviews: Simon De Rijcke
Oorspronkelijke uitgever: Artistiek Tijdschrift Ambrozijn
Overige bijdragen van: Yves Knockaert
Redactie: Klaas Coulembier, Rebecca Diependaele, Ann Eysermans
Vormgeving: Klaas Coulembier
Omslagillustratie: Fragment uit manuscript van Alba per Alban (Karel Goeyvaerts) © Universiteitsarchief KU Leuven
Drukwerk: Acco

© 2005-2018, 2022 Simon De Rijcke
© 2022, MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek]
D/2022/10.184/2
ISBN 978 90 7771 711 0

Bestellen via MATRIX - € 25,00

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Sabam for Culture, ComAV en Digital Music Print