Publicatie

De publicatie BREWAEYS UNFOLDING is een boek met bijdragen van verschillende auteurs over Luc Brewaeys en zijn muziek. Het boek is te koop op de tentoonstellingslocatie en bij MATRIX. De kostprijs is €10, maar wie een ticket voor de tentoonstelling kocht, krijgt die €2 terug in de vorm van een korting op de publicatie.

Meer info? Contacteer ons via mail.

Enkele pagina's...

BREWAEYS UNFOLDING is een project van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] in samenwerking met KU Leuven Bibliotheken, de Onderzoeksgroep Musicologie en het Universiteitsarchief van de KU Leuven, SPECTRA Ensemble, Odysseia Ensemble en Klara.
Het project wordt ondersteund met een projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap.
Projectcoördinatie Rebecca Diependaele, Melissa Portaels
Curatoren tentoonstelling Ann Eysermans, Melissa Portaels
Samenstelling en realisatie online expo Klaas Coulembier, Melissa Portaels
Lesmap Ellen Jacobs
Podcast Gerrit Valckenaers
Vormgeving Klaas Coulembier
Bruiklenen tentoonstelling Archief Luc Brewaeys, Birgit Van Cleemput, Johan Huys, André Laporte