DARGE Moniek (1952)

Moniek Darge werd in 1952 geboren te Brugge, waar ze tot in 1966 aan het Muziekconservatorium muziektheorie en viool studeerde. In 1973 beëindigde ze de opleiding schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (K.A.S.K.) te Gent. Naast kunstgeschiedenis en oudheidkunde, volgde ze ook nog filosofie en moraalwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent. Op artistiek vlak is Moniek Darge hoofdzakelijk actief als componist, violist en performer. “Soundscapes” (klankschappen) en live-art performances behoren tot haar specialiteit. Daarin worden zowel visuele als muzikale aspecten met elkaar verweven. Sinds 1970 vormt ze samen met Godfried Willem Raes het intussen internationaal bekende Logos Duo. Als medebeheerder van Stichting Logos brengt zij het Logos Duo niet alleen op Europese podia, maar ook naar Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Afrika en Azië. Ook heeft ze zich sinds 1970 toegelegd op interactionele vioolimprovisaties.

Samen met Karin De Feyt (dwarsfluit), Nicole Ledegen (stem), Ann Vancoillie (viool) en Francesca Verbauwhede (viool), richtte ze daartoe in 1994 de Logos Vrouwen op. Dit ensemble zorgt voor improvisaties voor een bezetting van stemmen, viool, Malische vedel, dwarsfluit en lichaamsexpressie. Tevens is Darge lid van het Logos Ensemble dat ondermeer instond voor de uitvoering van Raes’ muziektheaterproductie Mach 96 en Rooie Niki, een straatopera waarin zij in 1998 de hoofdrol vertolkte. Verder bouwt ze licht- en klanksculpturen, installaties en muziekinstrumenten. Sinds vele jaren werkt ze aan een collectie alternatieve muziekdozen. Volgens Darge vertellen deze dozen een poëtisch audio-visueel verhaal met als ingrediënten zachte geluiden, subtiele lichtreflecties en bevrijdende humor. Bij de (nog) lege dozen kiest ze de meest geschikte geluiden. Naast de vele prijzen en onderscheidingen kreeg zij in 1997, met het Logos Duo, de titel van Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen.

Tussen 1970 en 1980 was Darge medeorganisator van tien mixed-media festivals. Ze nam dan ook bij die gelegenheden het initiatief om “Sonomobiel”-tentoonstellingen op te richten onder andere in de K.A.S.K. en het Museum voor Hedendaagse Kunst Te Gent. In 1992 organiseerde ze het Japanse Performance Festival in Gent en sinds 1993 een jaarlijks Internationaal Vrouwenfestival, met als doel jonge Vlaamse componisten, performers en uitvoerende musici in contact te brengen met hun buitenlands vrouwelijke collega’s.

Kunstzinnige bijdragen (poëzie, partituren en tekeningen), journalistieke en literaire essays verschijnen ook regelmatig. Daarnaast is Darge ook hoofdredacteur van het Logos-Blad.

Naast haar organisatorische activiteiten, doceert Moniek Darge momenteel etnische muziek, kunstgeschiedenis en projectseminaries, vooral over de beeldende kunst en muziek aan de K.A.S.K. en het Koninklijk Conservatorium in Gent, beide gefusioneerd tot Hogeschool Gent.

Als gastdocent geeft ze voordrachten in Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

 

Werkbespreking

Wat bij de Stichting Logos centraal staat, namelijk “de opheffing van de grenzen tussen kunst en leven, tussen de verschillende kunstvormen, opheffing van het werkbegrip, zelf ontwerpen van instrumenten, aanzwengelen van de latente creativiteit van de muzikant, participatie van het publiek” (uit M. DELAERE, Experimentele muziek, in M. DELAERE, Y. KNOCKAERT en H. SABBE, Nieuwe Muziek in Vlaanderen, Brugge, 1998, p. 87), vinden we ook bij Moniek Darge terug. Toch verschilt ze van Raes op artistiek vlak. In tegenstelling tot het werk van Raes is het hare “eerder visueel-muzikaal dan autonoom-muzikaal, eerder statisch dan dynamisch, eerder concreet dan abstract, eerder accidenteel dan structureel, eerder ritueel dan processueel”. Het leeuwendeel van haar composities wordt gevormd door klankschappen en elektro-akoestische muziek. Daarnaast schreef ze ook performances, instrumentale muziek in grafische notatie, vocale muziek en één orkestwerk.

Klankschappen zijn audio-landschappen, waarin omgevingsgeluiden samensmelten met zelf geproduceerde klanken. Het is met andere woorden muziek die de tijd loodrecht op zijn kant laat staan, zodat de grens tussen mens en omgeving vervaagt. Haar belangstelling voor de omgevingsgeluiden van “gewijde plaatsen” (gongs, zoemende insecten, etc.) leidde in het project Sounds of Sacred Places (1988) tot een spiritualistische variant van concrete muziek. Ter illustratie van wat Moniek Darge onder het concept soundscape verstaat, is een korte bespreking van enkele werken aangewezen. In de compositie Turkisch Square maakt ze gebruik van klankschappen, stemmen, viool en de n-dimensional oscillator, gebouwd door Godfried Willem Raes. Darge bestudeerde een Turkse arbeidersbuurt, enkele blokken verwijderd van de Logos Foundation in Gent. Ze stelde daarbij vast dat visuele en akoestische eigenschappen van de plaats konden transformeren naar gelang de seizoenen en weersomstandigheden. Als soundscape-geluiden kunnen we Turkse muziek en taal horen versmelten met een kerkklok, vogelgezang, wolken van Vlaamse popmuziek, geschreeuw van ruziemakende mensen, roepende vrouwen en huilende kinderen, eigen aan de buurt. Het werk Rain, eveneens opgenomen in haar Sounds of Sacred Places, maakt dan weer gebruik van opnames van regen (soundscape) en stem, versterkt door een larynxmicrofoon.

Ook haar integratie van muziekinstrumenten en muzikale belevingswijzen uit buiten-Europese culturen vormt een bestanddeel van de experimentele muziektraditie. Zo realiseerde ze tijdens buitenlandse reizen veldopnames van etnische muziek. Ze verzamelde dit materiaal ondermeer in Rwanda, Kenia, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan, de Volksrepuliek China, Hong Kong, Thailand, Canada (Inuit) en Brazilië. Een voorbeeld hiervan is de compositie ShSh, tot stand gebracht op het Shikoku-eiland (Japan) en Shanghai (China). Deze elektro-akoestische soundscape-compositie laat elementen uit de Japanse en Chinese traditie versmelten. “In het begin zijn er instrumenten en insecten. Een Japanse auto neemt de Chinese monniken mee, maar insecten en instrumenten blijven, doch getransformeerd.” Brazilië inspireerde haar dan weer tot een ander werk: Caete. Het is een klankschapcompositie, bestaande uit drie lagen. De eerste laag wordt gevormd door watergeluiden, van zowel natuurlijke als kunstmatige waterlopen. De tweede laag is eveneens afkomstig uit Caete en laat ons kennismaken met de vogelwereld van het Braziliaanse platteland. Een derde laag is de instrumentale vertaling van een gedicht geschreven op 1 januari 1998 waarin het intense oogcontact van een paar seconden met een stervende, stokoude vrouw, wordt geuit. ManMo is de naam van een tempel in het centrum van Hong Kong. Deze locatie werd de inspiratiebron voor het eerste concept van dit werk. Het plafond van een tempel was de basis voor de structuur van de compositie. Het bestaat uit vijf delen waarin tape en twee live performers aan bod komen. De soundscapes (geluiden van water, klokken, tropische insecten en papegaaien, opgenomen in Gent en Australië) evolueren zeer traag qua timbre en dit geeft de indruk dat er elektronische modificatie aan te pas komt. Niets is echter minder waar: de overgangen bestaan uit zuiver natuurlijke geluiden. Elk deel eindigt met één of meerdere gongslagen, wat uiteindelijk tot een climax leidt. Zo kan dit proces van groeien vergeleken worden met het langzaam maar zeker ontdekken van een heiligdom. De partituur is grafisch genoteerd in zwarte en rode sumi-inkt op grote bladen Japans rijstpapier.

In samenwerking met Godfried Willem Raes realiseerde ze tenslotte, naast andere theatrale performances, A Book of Moves. Hiervoor bouwde Raes een virtueel instrument dat de klankmodulatie volledig afleidde uit de richting, snelheid en expressieve geladenheid van de motorische bewegingen van de musici.

Eén van Moniek Darges meest recente werken, I Ching (2006), is een mooie illustratie van haar verbondenheid met de experimentele muziek van de jaren ’60. Dit werk voor computer, muziekrobots, stem en beweging werd gecomponeerd naar aanleiding van een themaconcert van het M&M Ensemble rond toeval. Darge grijpt in dit werk in sterke mate terug naar principes die toegepast werden door de grootmeester van de toevalsoperaties, John Cage. Net als in diens Music of Changes, wordt het verloop van de composities bepaald door hexagrammen van de I Ching en het opgooien van muntstukken, zij het volledig geïntegreerd in de eigen logica van het componeren voor en interageren met muziekrobots.

De resultaten van het opgooien van muntstukken bepalen welke robots er meespelen en in welke volgorde (de robots werden vooraf voorzien van een nummer), en welke deeltjes uit de I Ching voorgelezen worden. De voorgelezen tekst vormt op zijn beurt het uitgangspunt voor de toonhoogtes die de robots spelen. De computer is immers zo geprogrammeerd om toonhoogtes af te leiden uit de intonatie van de stem. De bewegingen van de uitvoerder bepalen ten slotte dichtheid, tempo en volume van wat de robots spelen.

 

Werklijst

21e eeuw

 • 2014: Indian Weather Trap (collectieve soundscape ism Graham Lambkin)
 • 2014: Ladakh (soundscape)
 • 2013 : Question Marks(In collaboration with Francoise Vanhecke & Kristof Lauwers)
 • 2013 : Rolling Robots(In collaboration with Francoise Vanhecke & Kristof Lauwers)
 • 2013 : Flying(In collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2013 : Drie x Kracht(In collaboration with Kristof Lauwers & Zam Martino Ebalé)
 • 2012 : 1 + 2 = 3(In collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2012 : Spectre-act(In collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2012 : Ritual Performance(In collaboration with Zam Martino Ebalé & Kristof Lauwers)
 • 2012 : Rain(In collaboration with Sebastian Bradt & Godfried-Willem Raes)
 • 2012 : NasdrovjeVoor Dripper en kristallen glazen (In collaboration with Sebastian Bradt)
 • 2011: Gallop (collectieve soundscape ism Françoise Vanhecke)
 • 2011: Tamil Nadu (soundsape)
 • 2011 : Gyuto(In collaboration with Godfried-Willem Raes & Kristof Lauwers) [ performance ]
 • 2011 : Bury Birds II(In collaboration with Zam Martino Ebalé, Kristof Lauwers & Godfried-Willem Raes)
 • 2011 : Bury Birds(In collaboration with Zam Martino Ebalé, Kristof Lauwers & Helen White)
 • 2010 : Zonder titelism. Kristof :auwers & Zam Martino Ebalé)
 • 2010 : Haremdans(In collaboration with Kristof Lauwers & Marian De Schryver)
 • 2010 : Afrikaanse Dans(In collaboration with Kristof Lauwers & Zam Martino Ebalé)
 • 2010 : AlViCeBaOrk. Xavier Verhelst
 • 2010 : Laiti 1(In collaboration with Barbara Buchowiec & Kristof Lauwers)
 • 2010 : Laiti 2(In collaboration with Francoise Vanhecke & Kristof Lauwers)
 • 2010 : Laiti 3(In collaboration with Dominica Eyckmans & Kristof Lauwers)
 • 2009 Chaleur / Warmte(In collaboration with Kristof Lauwers & Zam Martino Ebalé)
 • 2009: East Crete, Mother Goddess(in collaboration with Françoise Vanhecke)
 • 2009: Darkness(in collaboration with Kristof Lauwers & Marian De Schryver & Zam Ebalé)
 • 2009: Horizon 3(in collaboration with Kristof Lauwers & Marian De Schryver & Zam Ebalé)
 • 2009: Nein(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2009: Akwarel Blauw(in collaboration with Barbara Buchowiec & Kristof Lauwers)
 • 2009: Akwarel Geel(in collaboration with Barbara Buchowiec & Kristof Lauwers)
 • 2009: Akwarel Rood(in collaboration with Barbara Buchowiec & Kristof Lauwers)
 • 2009: 3 x Start(in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2008: Muziekdoosperformance: Lost & Found(in collaboration with Sebastian Bradt)
hommage to Alison Knowles
 • 2008: InterfacingWii in 2 music boxes (in collaboration with Yvan Vander Sanden)
 • 2008: Polystoriesfor voice & dance (in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2008: Storiesfor voice & dance (in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2008: Interfacesmini performance with 2 masks
 • 2008: Interbellumfor robot orchestra (in collaboration with Barbara Buchowiec)
 • 2008: Animossoundscape composition with sounds of Crete
 • 2008: Maxiglitch(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2008: Klanklagen 9(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: Hommage to Akefor Ake solo (first automat compostion)
 • 2007: Mars(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: Litouwse Lente(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: Horizon(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: Eindjes knopen
 • 2007: Mmmmm performance
 • 2007: Storingfor e-violin & robots (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: Horizon 2for e-violin & robots (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: Mars 2for e-violin & robots (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: Klanklagen 10for Qt (microtonal)
 • 2007: Dancing violin 4(in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2007: HaXiCas(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: XiHaCa(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: I Ching 2for voice, dance & robots (in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2007: Works_four_3(in collaboration with Barbara Buchowiec & Kristof Lauwers)
 • 2007: Imi-lis Macvhine wall(in collaboration with Barbara Buchowiec & Kristof Lauwers)
 • 2007: Strings and springs 4(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: Cast Pizfor e-violin & robots (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: Gimi Picrafor e-violin & robots (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2007: After morning Phill 2 (solo)
 • 2007: Pool Dancevoice, e-violin, dance, casta (in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2006: Kerstwolk(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2006: 36 views on the stupa(in collaboration with Godfried-Willem Raes, Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2006: Falling fish
 • 2006: Dancing violin 3(in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2006: Strings and springs 3(in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2006: After morning Phill 3
 • 2006: Huang Shan 2(in collaboration with Barbara Buchowiec & Kristof Lauwers)
 • 2006: Reo 2sound poetry and robots (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2006: Counting down from 7e-violin, dance and robots (in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2006: TE68e-violin, vocals, robots (in collaboration with Godfried-Willem Raes & Kristof Lauwers)
 • 2006: Dancing violin 2e-violin and dance (in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2006: Fugare 1e-violin & robots (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2006: Fugare 2dance and picradars (in collaboration with Marian De Schryver, Godfried-Willem Raes & Kristof Lauwers)
 • 2006: Sirespic(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2006: “I Ching”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2006: “Levka Ori”soundscape/ klankschap
 • 2006: “Works_4_2”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2006: “Ake Klanklagen”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2006: “Alarm”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: One view on workfor picradars and robots (in collaboration with Marian De Schryver & Kristof Lauwers)
 • 2005: M-Alvi-Cebainteraktief (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: For Ake, Vaca, Tubi(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: Ake klanklagen 1
 • 2005: Alarm 1
 • 2005: 36 views on the stupa(in collaboration with Godfried-Willem Raes, Nicoletta Branchini & Kristof Lauwers)
 • 2005: “Ruemlingen”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: “Kerst Wolk”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: “Huang Shan”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: “Klanklagen #7”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: “Dancing Violin”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: “Kudari”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: “Streep”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2005: “Le nouveau Bourdonola est arrive”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: Moka robotsfor flute, violin, robots (in collaboration with Karin De Fleyt & Kristof Lauwers)
 • 2004: BouPiPimovement and robots (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: “36 views on the stupa”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: “Strings and Springs”(in collaboration with Kristof Lauwers & Barbara Buchowiec)
 • 2004: “Ake Meditaties”
 • 2004: “Fast & Furious”
 • 2004: “TrumTrom”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: “Tree Oh”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: “Ranger-demo”
 • 2004: “Es e = i Es a = o”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: “Two And”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: “Havit”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: “Puftupi”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2004: “King So”
 • 2003: “Good Morning Phill”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2003: “Ouverture”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2003: “PlayMobot I & II”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2003: “Hapi”(in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2003: “Emergency music box 2”
 • 2003: “Bomber Handbag”
 • 2003: “After Morning Phill”
 • 2003: “Duo Drip”
 • 2003: “MiniRobot”(collaboration with Barbara Buchowiec)
 • 2003: “Jomo”
 • 2003: “Klanklagen” (in collaboration with Kristof Lauwers): live electric violin performance with Harma, Bourdonola, Piperola and Vox Humanola modules.
 • 2003: Robot Garden 4: Thunderwood (in collaboration with Kristof Lauwers): live electric violin performance introducing the brandnew Tubi robot into the robot orchestra
 • 2003: Robot Garden 3: Thunderwood (in collaboration with Kristof Lauwers): live electric violin performance with Thunderwood robot
 • 2002: Peace for movementmovement and robots (in collaboration with Kristof Lauwers)
 • 2002: Robot Garden 2 (in collaboration with Kristof Lauwers): live electric violin with Player Piano and Dripper, premiered at Audio Art Festival, Krakow, Poland
 • 2002: Robot Garden 1 (in collaboration with Kristof Lauwers): live violin performance with the complete robot orchestra built by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Toast, Nasdrovje (in collaboration with Godfried-Willem Raes, Kristof Lauwers and Bert Vandekerckhove): 
performance with the “dripper” automaton of Godfried-Willem Raes
premiere: Audio Art Festival Krakow
 • 2002: Samu-e (Pakjes) (in collaboration with Jelle Meander): performance with tiny self assembled moving robot, live percussion and textsound
 • 2002: M-AlviCeba: for Logos’ <M&M> robot orchestra (orchestration by Xavier Verhelst): composition performed automatically by the robots built by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 7 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance by Barbara Buchowiec, viola and Moniek Darge, electric violin, with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 6 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 5 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 4 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 3 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 2 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes
 • 2002: Machine Wall 1 (in collaboration with Kristof Lauwers): live performance with robots made by Godfried-Willem Raes (CD: LPD008)
 • 2001: Turning Wheel: for voice, live violin and soundscape
 • 2001: EtudeSolitudeSamplitude: soundscape composition for turning wheels and live violin(s) & fiddle from Mali
 • 2001: Parts for Paul: for voice and soundscape, released on the “P-Art Project” CD.
 • 2000: MusicBox: graphical improvisational score for flutes played by Karin De Fleyt, enclosed into a wooden cupboard designed by architect Bruno Poelaert

20e eeuw:

 • 1974: Kreatief Spel, music game for audience: slides
 • 1976: Crowdfor percussion or prepared violin with soundscape tape (traffic noise)
 • 1978: Rapemusic theatre, for violin, tape and vocals
 • 1980: Sand, for two percussionists with tape (electronics) and one participant in the audience
 • 1980: Rain for one nude performer in a box; voice; rain tape (soundscape)
 • 1980: Whitefor solo performer and silence
 • 1981: Dark Waveslight event; tape (electronics)
 • 1981: Stormfuglefor two performers, voice, tape (electronics and voice), slide, film, clarinet and violin
 • 1982: Antagonism: graphical score for clarinet and violin
 • 1982: Series 1 & 2: slides, for CasioTones (electronics)
 • 1983: Reo: large graph score in Maori language, for voice
 • 1983: Fairy Talefor vocals and tape with koala sounds & dog-growling (soundscape)
 • 1984: Kasikfor voice lettrism in the Turkish language
 • 1984: Bratschebraut, theatrical solo for prepared viola
 • 1982-84: Turkish Square: slides, film and tape (soundscape)
 • 1984: Series 2for delayed voices; slides made out of film fragments
 • 1984-85: Turkish Square 2: tape with soundscapes, voices, violin, n-dimensional oscillator system built by Godfried-Willem Raes
 • 1985: Three Sunbeams for 3 performers playing on carillon bells with contact microphones
 • 1985: Solstice Sun: tape with processed sound montage of bells and wooden scaffolding
 • 1986: Cloudsfor violin, slides, tape with sound of the Eurus-Pneumaphone built by Godfried-Willem Raes
 • 1986: Conceptual event #1 for Uluru
 • 1986: Conceptual event #2 for Thule and Philip Island
 • 1987: AbbeySoundsinstallation (audio and visuals)
 • 1987: AbbeySounds 2audio tape (soundscapes and voice)
 • 1987-88: Man-Mo 1soundscape tape with Mali fiddle, Chinese drums, Rwandese Ingoma-drum, tamtams, gongs, guiroes, Chinese templeblocks, bell cymbals, whirlies, alto clarinet and viola (graphical score)
 • 1988-89: Man-Mo 2soundscape tape with violin and clarinet (graphical score)
 • 1989-90: Man-Mo 3soundscape tape with violin and clarinet (traditional notation)
 • 1989-90: AlviCebafor string ensemble (three 1. violins, two 2. violins, two violas, cello and double bass)
 • 1990-91: Man-Mo 4soundscape tape with violin and recorder
 • 1990-91: Hashikurafor solo bass singer, male choir, percussion, keyboards and double bass
 • 1991: Tohyo: performance for voice, ghetto-blaster, gong and 2 actors
 • 1992: ShShfor tape and percussion
 • 1992: Konbanwa John(in memoriam John Cage): tape with voice and violin
 • 1993: For M.D. from M.D.for solo violin (graphical score)
 • 1995: Harpfor harpsamples and performance
 • 1995-97: Caetefor soundscapes, live musical objects and duo
 • 1998: Fantasy C/V: Aurora, solo for pre-recorded and live voices
 • 1998: Self-Portrait in Sound: Harpje
 • 1999: Verbondenheid: soundscape composition for voices, Turkish Turtle and live musicians

 

Bibliografie

– M. DELAERE, Experimentele muziek, in Nieuwe Muziek in Vlaanderen, uitgegeven door M. DELAERE, Y. KNOCKAERT en H. SABBE, Brugge, 1998, p. 86-92

 

Discografie

For Grooves (Godfried-Willem Raes en Rui Calapaz-Gomes), lp, Ministery flanders, Vlaanderen (1978); Composition/Improvisation (Logos Duo: Moniek Darge en Godfried-Willem Raes), lp, IGLOO 011, Wallonië (1982); Sounds of Sacred Places, lp, Igloo 056, Brussel (1986); Pneumafoon (uitvoerder), lp, IGLOO 050 Wallonië (1986); Murphy in samenwerking met Godfried-Willem Raes, lp, Portugal (1989); Logos: Works, cd, XI 117, New York (1995); Cyclic (met Karin De Fleyt), cd, LPD001, Vlaanderen (1989); electroacoustic music, cd, SEM25, Vlaanderen (1999), Ea: Dark Waves & Sand, cd, LPD003, Vlaanderen (1999); Soundplay’00: Songbook, Improvisations en John Cage, MESCD-0012, cd, Hiroshima, Japan (2001); M&M: music for robots with the M&M ensemble: Alviceba, LPD008, cd,Vlaanderen (2002); Music Box (uitgevoerd door Anne La Berge), cd, NM2002, Nederland (2002); <2 gather> logos duo, cd, LPD009, Vlaanderen (2003); Basiamo (met Moniek Darge en Barbara Buchowiec), cd, LPD011, Vlaanderen (2004); Machine Orchestra: Alviceba, cd, LPD013, Vlaanderen (2004); Robodies: Klanklagen IV en RobotGarden, cd, LPD014, Vlaanderen (2004); AlviCeba voor robotorkest, cd Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen 4,
LM 04 (2006); Soundies: solo cd van Moniek Darge, selected work 1980-2001, New York (2009); Crete Soundies: Three soundscapes (Moniek Darge, één met Françoise Vanhecke), cd, KYE, New York (2010); Fantasy C/V, Aurora en Harpje, Audio Self Portrait, VEC Maastricht
(s.d.); Stormfugle, audio K7 art box;; ShSh, cd New York 
(s.d.); Caete, Studio for Experimental Music Antwerpen (s.d.).

 

Uitgever

Partituren zijn beschikbaar bij Logos Foundation, zij het meestal onder de vorm van grafische partituren of computercode.

 

Links

http://www.logosfoundation.org./index-mon.html
http://www.logosfoundation.org/muziekdozen-mon.html

 

 

©MATRIX
Teksten van Cathérine Raes en Rebecca Diependaele
Laatste aanpassingen: 2006, werklijst: 2014