Standpunt

Op zondag 30 oktober 2022 presenteerde MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] i.s.m. Kunstenpunt het zopas verschenen boek In gesprek met componisten uit Vlaanderen van Simon De Rijcke, samen met het bijhorende essay Toonaangevende vrouwen: componistes in Vlaanderen van Lieselotte Bijnens.

De boekpresentatie in de vorm van een panelgesprek vond plaats in de context van het Transit Festival. Musicologe Lieselotte Bijnens besprak de maatschappelijke factoren die de ondervertegenwoordiging verklaren van vrouwelijke componisten in de generaties geboren tussen 1919 en 1959, waarop het boek betrekking heeft.

Tijdens het panelgesprek vielen hopeloos achterhaalde en vrouwonvriendelijke “bijkomende verklaringen” te horen. MATRIX en Kunstenpunt distantiëren zich uitdrukkelijk van elke veronderstelling dat een ondervertegenwoordiging van vrouwen in eender welke activiteit terug te brengen zou zijn tot “de psychologie van de vrouw”. Niet enkel zijn zulke uitspraken incorrect en beledigend, ze miskennen ook schromelijk de artistieke ambities en talenten van álle componisten, met eender welke genderidentiteit of -expressie.

MATRIX en Kunstenpunt zetten zich dagelijks in om op een genuanceerde manier de geschiedenis en het hedendaagse landschap van de kunsten in Vlaanderen in kaart te brengen. Zij betreuren ten zeerste dat het panelgesprek een wending heeft genomen die daartegen ingaat. De uitspraken in kwestie onderstrepen voor beide organisaties de noodzaak – ook vandaag – van gedegen wetenschappelijk onderzoek en van een kritische blik, zoals die in het essay van Lieselotte Bijnens naar voren treden.