Fonkelnieuw e-artikel: ‘Nieuwe muziek en theater’

Kunstwerken vallen lang niet altijd netjes binnen de perken van de traditionele kunstdisciplines. Theatrale elementen zoals beweging, podiumregie en scenografie spelen een centrale rol in heel wat composities, zonder dat die werken per se onder de noemer muziektheater vallen. Michael Rebhahn trekt voor MATRIX op onderzoek en neemt enkele concrete werken onder de loep. In het kader van het project 3 x nieuw publiceert MATRIX een introducerend artikel over nieuwe muziek en theater.

Download het volledige e-artikel hier.