Werking

ISCM staat voor International Society for Contemporary Music, een internationale organisatie voor hedendaagse kunstmuziek die werd opgericht in 1923. Het is het belangrijkste internationaal netwerk ter bevordering van de hedendaagse muziek dat momenteel meer dan 50 leden telt vanuit alle hoeken van de wereld. De nationale secties zijn onafhankelijke organisaties die elk in hun land inspanningen leveren voor de uitstraling van de eigentijdse muziek.

ISCM-Vlaanderen

Tachtig jaar na de oprichting van ISCM België werd in 2006 het verzelfstandigde ISCM-Vlaanderen opgericht: een ledenorganisatie met diverse stakeholders: componisten en uitvoerders van hedendaagse kunstmuziek en al wie (professioneel) met hedendaagse muziek bezig is: documentatiecentra, concertorganisatoren, onderwijsinstellingen, journalisten en wetenschappers.

MATRIX als Vlaamse vertegenwoordiger

In november 2017 nam MATRIX de rol als officiële vertegenwoordiger van Vlaanderen binnen ISCM over van de vzw ISCM-Vlaanderen. Om de opdracht als ISCM-afdeling op een kwalitatieve en gedragen manier te kunnen aanvatten, werd de voormalige ledenwerking daarom omgevormd tot een tweeledige structuur, met enerzijds een ruime ‘vriendenkring’ en anderzijds een stuurgroep. Die stuurgroep staat MATRIX bij in de ontwikkeling van de werking als ISCM-afdeling.

Vrienden van ISCM-Vlaanderen

Organisaties: BL!NDMAN, ComAV, Concertgebouw Brugge, Cusk Collective, De Singel, Delle Donne Consort, Extended Music Collective, Festival van Vlaanderen Mechelen - Kempen, GLOW Collective, Goggles, HERMESensemble, Het Collectief, Ictus, I SOLISTI, Koi Collective, Kunstenpunt, Muziekcentrum De Bijloke, Nadar ensemble, Nemø Ensemble, Spectra ensemble, Symfonieorkest Vlaanderen, Transit (Festival20·21), Zwerm
Individuele partners: Kurt Bertels, Kurt Bikkembergs, Joris Blankaert, Sebastian Bradt, Klaas Coulembier, Boudewijn Cox, Frederik Croene, Hanne Deneire, Jeroen De Beer, George De Decker, Ward De Jonghe, Marleen Dupont, Yves Knockaert, Kristof Lauwers, Aurélie Nyirabikali Lierman, Jeroen Malaise, Thomas Moore, Frederik Neyrinck, Stefan Prins, Filip Rathé, Pieter Schuermans, Johan Sluys, Karel Stulens, Peter Swinnen, Bart Vanhecke, Jasper Vanpaemel, Christel Vastenavont, Bram Van Camp, Joris van der Herten, Benjamin Van Esser, Heleen Van Haegenborgh, Luc Van Hove, Maarten Van Ingelgem, Jan Van Landeghem, Annelies Van Parys, Jenna Vergeynst, Maya Verlaak, Obe Vermeulen, Petra Vermote, Eveline Vervliet, Wynold Verwey, Dirk Veulemans

Kerntaken

De kerntaken als ISCM-afdeling omvatten onder meer het uitschrijven van een jaarlijkse Call for Works in functie van de World Music Days en de vertegenwoordiging van Vlaanderen in de General Assembly van ISCM. Aansluitend bij onze basiswerking zoeken we actief naar mogelijkheden om het nieuwe muziekveld in Vlaanderen te versterken en het werk van Vlaamse componisten te promoten. Dit vertaalt zich in sectormomenten en studiedagen, het faciliteren van samenwerkingen of (medewerking aan) publicaties of presentaties.Via een gespecialiseerde nieuwsbrief zorgt MATRIX bovendien voor een vlotte communicatie met het brede nieuwemuziekveld in Vlaanderen.

ISCM World Music Days

De jaarlijkse meeting van ISCM, de World Music Days, vindt elk jaar plaats tijdens een uitgebreid hedendaags muziekfestival, telkens in een ander gastland. De World Music Days zijn een uitgelezen ontmoetingsmoment en een vakbeurs voor de hedendaagse muzieksector (organisaties, uitvoerders en componisten) uit de hele wereld. Gedurende tien dagen worden concerten, ontmoetingen, vergaderingen en colloquia georganiseerd. Naast een unieke gelegenheid voor ensembles, organisaties, componisten, ... om zichzelf en het locale hedendaagse muziekleven in het algemeen aan een internationaal publiek voor te stellen, vormen de World Music Days een ideaal kader om efficiënt professionele contacten te leggen.

In 2012 stond ISCM-Vlaanderen in voor de organisatie van de World Music Days. Deze vonden plaats van 25 oktober tot en met 4 november 2012, in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mons. Meer info over dit bijzondere evenement vind je in de rubriek Geschiedenis.