De keuze van … Marina Sudo

Marina Sudo behaalde in oktober 2021 haar doctoraat in de musicologie met de verhandeling “The Nature of Noise. An Aural Analytical Inquiry of Noise in Contemporary Musical Practice: Xenakis, Lachenmann, Ablinger and Merzbow”. Tijdens haar onderzoek was ze vaak te vinden in de bibliotheek van MATRIX, waar ze enthousiast werd over deze publicatie:

 

Michel Chion, Sound: An Acoulogical Treatise, vertaald door James Steintrager. Durham: Duke University Press, 2016.

Geluid is de essentie en de meest fundamentele component van muziek. En toch denken we zelden na over geluid zelf. Dit komt waarschijnlijk omdat de voornaamste interesse van ons muzikale luisteren en begrijpen vaak ligt in het decoderen van een stroom van geluiden en de relatie ertussen – melodie, ritme of harmonie, bijvoorbeeld – in plaats van ge├»soleerde geluidsentiteiten. Michel Chion’s Sound biedt een perfecte aanleiding om na te denken over onze omgang met geluid in de context van muziek, spraak, films of in alledaagse geluidslandschappen.

Geluid krijgt pas betekenis als we er de aandacht op vestigen en het proberen te begrijpen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vragen over geluid moeten worden beschouwd als vragen over luisteren. Luisteren is een complex proces van waarnemen dat diep verbonden is met ons bewustzijn, geheugen, taal of culturele achtergrond. Bij het bespreken van de relatie tussen geluid en technologie, culturele/historische contexten, taal of visuele beelden, moedigt Chion de lezer voortdurend aan om na te denken over hoe we onze oren kunnen openen voor nieuwe geluiden en hoe we meer geïnformeerde, mondige luisteraars en reflectieve waarnemers van de wereld kunnen worden.

Chions geluidsfilosofie en praktische luistertheorie vormden een grote bron van inspiratie tijdens mijn doctoraatsonderzoek naar noise music. Noise kan niet benaderd worden door gebruik te maken van vertrouwde muzikale referentiepunten, en als zodanig moest ik mijn eigen manier vinden om het te analyseren. Het boek van Chion bood een nuttige leidraad door me te leren hoe belangrijk het is om eerdere aannames over “(juiste) muzikale klanken” te overstijgen, rechtstreeks in contact te treden met geluid in de ruimte en de fysieke eigenschappen ervan te observeren. Hoewel ik nu klaar ben met mijn doctoraal onderzoek, gaat de uitdaging van het luisteren door – er komt geen einde aan de reis van het uitbreiden en verfijnen van je luistervaardigheid.