Collectie & erfgoedwerking

Met een collectie van duizenden partituren, audio-opnames, boeken en tijdschriften beheert MATRIX één van de belangrijkste documentatiecentra over nieuwe muziek in Europa. Muziek uit Vlaanderen vormt de kern van onze collectie, maar er gaat minstens evenveel aandacht naar muziek uit een internationale context. Vanuit de collectie, die heel wat onuitgegeven materiaal bevat, ontwikkelen we regelmatig projecten rond hedendaags muzikaal erfgoed.

We gaan dagelijks op zoek naar interessante werken en componisten om onze collectie te verrijken. Heb je een gouden tip? Of ben je componist en wil je ons je werk bezorgen? Laat het ons weten!

Vandaag is morgen gisteren: erfgoed in wording

Het erfgoed van morgen wordt vandaag gemaakt. Vanuit dat oogpunt bouwt MATRIX aan expertise en sensibilisering omtrent hedendaags muzikaal erfgoed. We werken daarvoor nauw samen met CEMPER, het Centrum voor Muziek- en Podiumkunstenerfgoed (de opvolger van Het Firmament en Resonant).

Onze bibliotheek bevat talloze onuitgegeven werken van Vlaamse componisten die we ter beschikking stellen van het brede publiek. MATRIX is echter geen archief. We proberen via allerhande projecten wél een pro-actieve omgang met hedendaags muzikaal erfgoed te stimuleren, van een zorgvuldige bewaring tot een kwalitatieve ontsluiting.

Een greep uit onze erfgoed-activiteiten...

MATRIX op Erfgoeddag

Elk jaar presenteert MATRIX op Erfgoeddag een stukje hedendaags muzikaal erfgoed aan het brede publiek. Daarbij staan we ook stil bij de uitdagingen in het doorgeven van onze muziek aan de volgende generaties. In 2017 maakten we daarover twee filmjes:

De Transitcollectie

In 2014-16 ontwikkelde MATRIX De Transitcollectie: een website in het kader van het project Nieuwe Muziek in Leuven, een tweedelig erfgoedproject van MATRIX rond het artistieke archief van het Transit festival voor nieuwe muziek (een onderdeel van Festival 20/21).

Transitcollectie

Schets van een portfolio-model voor ‘onleesbare’ partituren

Sommige composities laten zich niet vastleggen in een traditionele partituur. De redenen daarvoor zijn even fundamenteel als divers. In sommige partituren ontbreekt daardoor cruciale informatie, waardoor ze enkel ontcijferd kunnen worden door de componist zelf of de musici die het werk creëerden. Met andere werken is verdwenen of zeldzame technologie gemoeid. Heel wat componisten bedachten bovendien eigen instrumenten, speeltechnieken of notatiesystemen.

MATRIX onderzocht daarom in 2011-13 enkele casussen. Op die manier wilden we in kaart brengen hoe we dergelijke werken het best kunnen bewaren en ontsluiten. We werkten daarvoor samen met de betrokken componisten, expertisecentra en erfgoedinstellingen, waaronder Packed vzw en Resonant. De resultaten van dit kleine onderzoek zijn hier na te lezen.

Focus op Vlaams hedendaags muzikaal erfgoed

Slechts een klein deel van de werken van Vlaamse hedendaagse componisten is uitgegeven op partituur. Nog minder daarvan bereiken het circuit van de commerciële CD. Daarom maakt MATRIX er een belangrijk beleidspunt van om ook die onuitgegeven werken (in kopie) in haar collectie op te nemen. In 2004-2011 verwierven we honderden partituren en opnames. We gaven ook een zevendelige reeks uit ‘Contemporary Music in Flanders’, waarin we de Vlaamse muziekproductie sinds 1950 onder de loep nemen. Meer info over de reeks, en over hoe de uitgaves te bestellen, vind je hier.

CMF I
CMF II
CMF III
CMF IV
CMF ?