De kunst van het luisteren

Wanneer wordt ‘geluid’ muziek? Wat is ‘klassieke muziek’ vandaag? Hoe gaat een hedendaagse componist te werk? Waarom zien nieuwe partituren er zo ‘anders’ uit?

Verder bouwend op de webpagina en de workshop Start to Listen focust deze workshop op het onderscheid tussen verschillende muzikale en conceptuele stromingen binnen de nieuwe muziek. Klanken en partituren evolueren doorheen de tijd, maar onze luisterpraktijken- en ervaringen misschien ook? Kunnen we omgevingsgeluiden werkelijk beschouwen als ‘muziek’? En waarom (niet)? 

Deze en vele andere vragen komen tijdens deze workshop ruim aan bod aan de hand van luisterfragmenten en partituren. 

Doelgroep: DKO, muziekhumaniora’s
Begeleider: Mattijs Van Damme
Logistiek: goede geluidsinstallatie
Duur: 2 à 3 uren