3 x nieuw

Nieuwe muziek uit de eenentwintigste eeuw, nieuwe media en nieuwe publieken

De kunstmuziek van de jonge 21steeeuw is vaak multidisciplinair van karakter: regie, lichtontwerp en scenografie veroveren het concertpodium en het begrip ‘muziektheater’ wordt veel ruimer ingevuld dan de klassieke opera. Ook technologie is overal: computerprogramma’s, video en zelfs sociale media behoren tot het artistieke arsenaal van componisten.

Focus op vier artistieke ankerpunten

Vanuit dit hyperdiverse veld zoekt MATRIX aanknopingspunten om een breder publiek te laten kennismaken met de muziek die vandaag geschreven wordt. We selecteerden vier thema’s, waarop we ons één voor één toeleggen: (1) nieuwe muziek en video, (2) nieuwe muziek en interactiviteit, (3) nieuwe muziek en theater en (4) de virtuele concertzaal.

Gastlessen en workshops

Via gastlessen en workshopsop maat willen we jong en oud aanmoedigen om hun koudwatervrees te overwinnen. Componisten en musici spelen daarin een centrale rol: zij kunnen immers als geen ander een authentieke kennismaking met hun muziek bieden.

Nieuwe muziek en video
Nieuwe muziek en theater
Nieuwe muziek en interactiviteit
De virtuele concertzaal

Zelf op ontdekking

Voor elk thema zetten we een inhoudelijk voorbereidingstraject uit, verzamelen of schrijven we toegankelijke achtergrondinformatie. Kom hier meer te weten over de thema’s en leef je uit met onze lees-, luister- en onderzoektips.

Contact

Rebecca Diependaele - algemeen coördinator
Ann Eysermans – artistiek leider educatieve projecten
Melissa Portaels - bibliothecaris

In samenwerking met Cera

Het project 3 x nieuw komt tot stand met de steun van Cera. Dankzij hen kunnen we per thema 10 gratis gastlessen organiseren.

Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn. Ook jij kunt deel uitmaken van Cera! Check www.cera.coop