Last minute piece (1996)

Het aantal noten in Brewaeys’ composities maakte het uitschrijven van de partituren een enorm tijdsintensieve job. Soms in die mate dat hij de muziek niet tijdig genoteerd kreeg. ‘Te weinig tijd’ bleek echter niet altijd een probleem, want het korte stukje met als titel Last minute piece mag gerust letterlijk genomen worden. Hij componeerde dit op een uurtje in het café van het vroegere Luna Theater (nu het Kaaitheater). Brewaeys was daar voor een live radio-opname van een concert met Ictus Ensemble, maar door ziekte moest de zangeres forfait geven en vielen er ook twintig minuten muziek weg uit het programma. De muzikanten studeerden het stuk nog snel in en brachten Last minute piece diezelfde avond in première. Onderaan op de partituur stond voor de grap in zwierig handschrift 'That’s it – Esso ai', en dat lazen de muzikanten luidop aan het einde van het stuk. Later, voor de studio-opname, heeft Brewaeys dit zelf ingesproken.

BREWAEYS UNFOLDING is een project van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] in samenwerking met KU Leuven Bibliotheken, de Onderzoeksgroep Musicologie en het Universiteitsarchief van de KU Leuven, SPECTRA Ensemble, Odysseia Ensemble en Klara.
Het project wordt ondersteund met een projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap.
Projectcoördinatie Rebecca Diependaele, Melissa Portaels
Curatoren tentoonstelling Ann Eysermans, Melissa Portaels
Samenstelling en realisatie online expo Klaas Coulembier, Melissa Portaels
Lesmap Ellen Jacobs
Podcast Gerrit Valckenaers
Vormgeving Klaas Coulembier
Bruiklenen tentoonstelling Archief Luc Brewaeys, Birgit Van Cleemput, Johan Huys, André Laporte