Credeva

Toen Luc Brewaeys nog maar net aan Credeva … (2000), een opdracht van De Singel, begonnen was, vernam hij het droevige nieuws dat Franco Donatoni, waarvan hij in 1981 in Siena nog compositieles gekregen had, overleden was. Het lyrische werk op Italiaanse tekst werd aan hem opgedragen. Hij omschreef Donatoni als één van de gulste personen die hij ooit gekend heeft. De partituur van Luc Brewaeys en tekst van Jan Fabre werden met handgeschreven tekst en illustraties gepubliceerd in een bibliofiel boek.

BREWAEYS UNFOLDING is een project van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] in samenwerking met KU Leuven Bibliotheken, de Onderzoeksgroep Musicologie en het Universiteitsarchief van de KU Leuven, SPECTRA Ensemble, Odysseia Ensemble en Klara.
Het project wordt ondersteund met een projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap.
Projectcoördinatie Rebecca Diependaele, Melissa Portaels
Curatoren tentoonstelling Ann Eysermans, Melissa Portaels
Samenstelling en realisatie online expo Klaas Coulembier, Melissa Portaels
Lesmap Ellen Jacobs
Podcast Gerrit Valckenaers
Vormgeving Klaas Coulembier
Bruiklenen tentoonstelling Archief Luc Brewaeys, Birgit Van Cleemput, Johan Huys, André Laporte